Bạn có biết nên cúng dường cho những thầy tu có phẩm chất như thế nào mới có phúc đức lớn không? Và có lẽ bạn sẽ bất ngờ nếu biết chính những phẩm chất đó lại cần có với mỗi chúng ta.

Đức Phật dạy nên cúng dường, kính trọng những thầy tu hội tụ đủ 5 phẩm chất sau đây của một chú voi chiến (Kinh Người nghe). Chú voi chiến nếu có đủ 5 phẩm chất này thì sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho nhà vua, là tài sản quý báu của nhà vua. Tương tự, cúng dường, kính trọng những thầy tu có 5 phẩm chất sau thì sẽ được phúc đức rất lớn:

  1. Chú voi chiến biết lắng nghe – dù đã biết làm hay chưa, mỗi khi nhà vua ra lệnh, chú voi đều toàn tâm chú ý lắng nghe. <—> Tương tự, thầy tu biết lắng nghe Phật Pháp, luôn toàn tâm chú ý lắng nghe Pháp thanh tịnh.
  2. Chú voi biết hủy diệt – khi đã ra trận, chú sẽ quật ngã mọi kẻ thù, cho dù đó là con ngựa hay cỗ xe có người lái, hay quân địch. <—> Tương tự, thầy tu sẽ không chấp nhận bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến tham dục hay sân si. Mỗi khi suy nghĩ ấy nổi lên, thầy đều quyết diệt trừ nó.
  3. Chú voi biết bảo vệ – khi đã ra trận, chú biết bảo vệ người cưỡi mình và cả bản thân mình. <—> Tương tự, thầy tu biết bảo vệ, tiết chế các giác quan của mình để tránh đắm nhiễm những bất thiện tâm, tham-sân-si, mỗi khi đi đứng nằm ngồi, nhìn nghe nếm hay tiếp xúc…
  4. Chú voi biết chịu đựng – khi đã ra trận, chú sẽ chịu đựng mọi đao kiếm búa rìu đổ xuống, chú sẽ chịu đựng mọi âm thanh hỗn tạp của cuộc chiến. <—> Tương tự, thầy tu biết chịu đựng nóng lạnh đói khát, chịu đựng những lời nói khó nghe, chịu đựng mọi nỗi đau của xác thân.
  5. Chú voi biết đi đúng đường – đi theo hiệu lệnh người chỉ huy cho dù chú đã từng đến đó hay chưa. <—> Tương tự, thầy tu biết đi đúng hướng cho dù thầy chưa đến đó bao giờ – đó là sự chấm dứt tham dục, sự từ bỏ mọi sở hữu, sự chấm dứt tái sinh, Niết Bàn.

Thiết nghĩ, 5 phẩm chất trên không chỉ dành cho thầy tu đáng kính, mà dành cho mỗi người chúng ta. Bằng việc thanh lọc thân tâm trở nên thuần khiết, kiên cường, đúng đắn – chính ta tôn trọng bản thân mình, và người khác sẽ tôn trọng chúng ta. Trong cuộc đời nhiều hiểm nguy, sóng gió, nếu bạn và tôi tự rèn cho mình được 5 phẩm chất này, hẳn chúng ta sẽ cam đảm đối mặt và vượt qua được mọi chuyện trong cuộc đời mà vẫn tiến lên đúng hướng.

Ngày hôm nay, tôi quyết tâm luôn nhắc nhở mình và rèn luyện cho được 5 phẩm chất này:

  • Tôi biết lắng nghe lời hay lẽ phải, Chánh Pháp.
  • Tôi sẽ diệt trừ những yếu tố tâm chưa tốt.
  • Tôi sẽ bảo vệ, tiết chế giác quan của mình để ngăn chặn những yếu tố tâm không tốt nảy sinh.
  • Tôi biết chịu đựng những nỗi đau khi cần thiết để vượt qua gian khó hoặc không tiếp tục tạo nghiệp chướng.
  • Tôi biết đi đúng đường đến đích Niết Bàn.

Bạn có muốn thử cùng làm theo không? Bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả đấy 🙂

Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc bạn ngủ ngon!